Пътен знак-Г18 Край на задължителната минимална скорост

Пътен знак-Г18 Край на задължителната минимална скорост

Пътен знак-Г18 Край на задължителната минимална скорост