Пътен знак-Г16 Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти

Пътен знак-Г16 Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти

Пътен знак-Г16 Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти