Пътен знак-Г13 Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

Пътен знак-Г13 Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

Пътен знак-Г13 Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници