Пътен знак-Г11 Преминаване отляво или отдясно на знака

Пътен знак-Г11 Преминаване отляво или отдясно на знака

Пътен знак-Г11 Преминаване отляво или отдясно на знака