Пътен знак Т-10 Време на действие на пътния знак

Пътен знак Т-10 Време на действие на пътния знак

Пътен знак Т10 Време на действие на пътния знак