Умен пешеходен бутон със звуков сигнал за светозарна уредба TD-07006

Умен пешеходен бутон със звуков сигнал за светозарна уредба TD-07006

Предлагаме продукти за пешеходни пътеки и велосипедни алеи,за осигуряване безопасноста на пешеходците при движение по пътищата.Пътеки обикновено има две светлини зелена и червена. Като за улеснение има фигури изобразяващи вървящо или спряло човече,на голяма част от светофарите има монтирани броячи за отброяване на времето оставащо за преминаване.Предлагаме различни модели бутони,за заявка на пешеходците за безопасно пресичане..Другият модел има звуков и светлинен сигнал за предупреждаване на хората с увреждане на зрението или слуха.