(3)Пътен знак Т-3.1 Начало на зоната на действие съответно на знаци В27 и В28

(3)Пътен знак Т-3.1 Начало на зоната на действие съответно на знаци В27 и В28

Пътен знак Т3,1 Начало на зоната на действие съответно на знаци В27 и В28