Трафик сигнално пътно стълбче с тежка основа

Трафик сигнално пътно стълбче с тежка основа

Сигнално пътно стълбче с тежка основа  TD-4120

Ф-110 Н-1200мм