Трафик пътно стълбче с тежка основа

Трафик пътно стълбче с тежка основа

Трафик пътно стълбче с тежка основа TD-40501