Трафик пътно огледало

Трафик пътно огледало

Пътните сферични огледала се използват на места с ограничена видимост те има функция да разширява полето на видимост.

Пътните огледала се използват в подземни паркинги,улици,магазини и др.

Огледалата могат да бъдат монтирани на стълбове и стени.

Пътните огледала са устойчиви на атмосферни условия.

В комплекта на пътните сферични огледала има всички необходими скрепителни елементи необходими за монтаж на метален стандартен стълб  Ф-60см.