Трафик пътен конус с ухо и два светлоотразитела Н-750мм

Трафик пътен конус с ухо и два светлоотразитела Н-750мм

Размер:Н-750мм
Размер на основата:385х380мм
Материал:PVC
Тегло:2,2кг

Трафик пътен конус с ухо и един светлоотразител.
Конусите са изработен и от 100% не чупливо PVC.
Силно устойчив на атмосферно влияние.
Отлична видимост през ноща и деня.
Възможност да се монтират пътни лампи или знаци.
Области на приложение: Подходящ е за използване в градски и междуградски пътища, работа-поддръжка-ремонт на всички зони, изискващи безопасност на движението и пешеходците.

Cod:TPK-5011T