Трафик пътен конус с два светлоотразитела Н-500мм

Трафик пътен конус с два светлоотразитела Н-500мм

Размер:Н-500мм
Размер на основата:280х280мм
Материал:PE,
Тегло:1кг
Цвят:червен

Трафик пътен конус с два светлоотразител.
Възможност за поставяне на пвц знак,лампа или верига.
Силно устойчив на атмосферно влияние.
Отлична видимост през ноща и деня.
Възможност да се монтират пътни лампи или знаци.
Области на приложение: Подходящ е за използване в градски и междуградски пътища, работа-поддръжка-ремонт на всички зони, изискващи безопасност на движението и пешеходците.

Cod:TPK-502808R2