Тактилните ивици за насочване (водеща линия)

Тактилните ивици за насочване (водеща линия)

Тактилните ивици за насочване се изпълняват по достъпните маршрути в урбанизираната територия с оглед създаване на условия за ориентацията на хората с увредено зрение.
Материал: TPU
Размери: 30*30 и 40*40см.

Cod:TGI-7014