Тактилните ивици за внимание (предупреждение)

Тактилните ивици за внимание (предупреждение)

За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение по достъпните маршрути се изпълняват тактилни ивици в жълт цвят – за насочване (водеща линия) и за внимание (предупреждение).Допуска се тактилните ивици да не са в жълт цвят в случаите, когато по този начин не се осигурява контраст с повече от 50 % спрямо цвета на съседната настилка. Информация за контраста е дадена в приложение.
Материал : TPU
Размер:40*40 и 30*30см

Cod:TGI-X703