Сферичен Ограничител на скорост

Сферичен Ограничител на скорост

Ограничител на скорост(КРЪГЪЛ) в комплект скрепителни елементи.
Ф-200мм
Височина:Н-40ММ

Cod:TGI-9078

Изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение на моторните превозни средства (МПС), наричани за краткост “средства за ограничаване на скоростта на движение”.Ограничителите на скорост”легнали полицай”намалява на пътнотранспортните произшествия (ПТП).Ограничава скоростта на пътните превозни средства в населените места в границите от 50 до 30 km/h,на входовете на населените места – до 50 km/h,извън населените места – до 40 km/h.Намаляване на потенциалните конфликти между участниците в движението и създаване на усещане за безопасност у всички участници в движението.