Скрепителен елемент за пътна лампа

Скрепителен елемент за пътна лампа

Крепежен елемнт за трафик пътна лампа С16 жълта

Cod:TA-1076664