Светлинна сигнализация за пешеходна пътека

Светлинна сигнализация за пешеходна пътека

Светлинна сигнализация за пешеходна пътека

Предупредителна светлинна и звукова сигнализация за пешеходни пътекии.