Разделително пътно стълбче с голяма основа

Разделително пътно стълбче с голяма основа

Разделително пътно стълбче с голяма основа