Пътен знак В 2-забранено влизането на пътни превозни средства в двете посоки

Пътен знак В 2-забранено влизането на пътни превозни средства в двете посоки

Пътен знак В-2 забранено влизането на пътни превозни средства в двете посоки