Пътен знак Б5-пропусни насреща движещите се превозни средства

Пътен знак Б5-пропусни насреща движещите се превозни средства

Пътен знак Б5-пропусни насреща движещите се превозни средства