Пътно стационарно стълбче с планка и тапа

Пътно стационарно стълбче с планка и тапа

Пътно стационарно стълбче с планка и тапа Ф-60мм