Пътно разделително стълбче без фолио

Пътно разделително стълбче без фолио

Пътно разделително стълбче със знак

Трафик пътно стълбче с възможност за поставяне на знак-TD-2606W
Разделително стълбче(гъвкаво-Flexible)
Материал : TPU
Височина:1000мм Ф-80 онова-200мм