Д-2-Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства

Д-2-Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства

Пътни знаци и табели Д2 Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства