Пътни стълбчета за пътна сигнализация

Пътни стълбчета за пътна сигнализация

Разделителни пътни стълбчета

Сигналните пътни стълбчета могат да се изработят в цвят,по изискване на купувача.