Ж-9-Място за завиване в обратна посока

Ж-9-Място за завиване в обратна посока

Пътни знаци Ж9 Място за завиване в обратна посока