Ж-4-Предварителен указател за завиване

Ж-4-Предварителен указател за завиване

Пътни знаци Ж4 Предварителен указател за завиване