Пътна бариера С3.1 за ВОД

Пътна бариера С3.1 за ВОД

Пътна бариера С3.1 за временна сигнализация на движението