Пътен разделител с малка основа

Пътен разделител с малка основа

Гъвкав не чуплив пътен разделител на пътното платно