Пътен разделител с голяма основа и светлоотразители

Пътен разделител с голяма основа и светлоотразители

Пътен разделител с голяма основа и светлоотразители Н-750мм