Пътен разделител със стъклен светлоотразител

Пътен разделител със стъклен светлоотразител

Материал : ABS-PPC-PP PE
Тежест:4кг
Основа:1000х200х80мм

Разделителните стълбчета с основа имат голям обхват за приложение,могат да се използват за разделяне на платното за движение,за отцепване на велосипедни алей,автобусни ленти,регулиране входове изходи на паркинг,могат да бъдат използвани в тунели.Изклютелно устойчиви при удар и на атмосферно влияние.Подходящи за временно или постоянно ползване.