Пътен конус с лампа комплект за ВОД

Пътен конус с лампа комплект за ВОД

Пътен конус Н-700мм в комплект със соларна лампа(сигнална жълта)

Cod:DKB042VOD-SF1-Y