Пътен конус с две бели ленти

Пътен конус с две бели ленти

Пътен конус с две бели ленти