Пътен конус със знак

Пътен конус със знак

Пътен конус със знак за временна сигнализация

TD-5002280
Пътен конус със знак А-23
Н-880мм
Не чуплив пътен конус