Пътен конус със знак А23 Участък от пътя в ремонт

Пътен конус със знак А23 Участък от пътя в ремонт

Пътен конус Н-700 със знак от светлоотразително фолио А23 Участък от пътя в ремонт (двустранно)
Обща височина 1130мм

Cod:DKB042VOD-SF2-Y