Пътен конус не чуплив

Пътен конус не чуплив

Пътните конуси са широко разпространени с различни цветове и размери.

Пътните конуси се използват за временни организации на движението,пътно ремонти дейности,строителни обекти на магистрали.Най често използваните трафик конуси са с височина 50см.Дейли Косулт БГ ЕООД предлага на свойте клиенти и партниори,пълен асортимент от стандартни и не стандартни трафик конуси и продукти за пътна сигнализация и безопасност.В горната част на конусите който предлагаме  за пътна сигнализация и безопасност,могат да се поставят пластмасови знаци от група,А,В или Д.

В закона за движение по пътищата,други сретства за сигнализиране трафик конусите се изписват“Конус“C2.