Д14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак

Д14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак

Пътен знак 14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак