Пътен знак Т13 Направление на пътя с предимство в кръстовището

Пътен знак Т13 Направление на пътя с предимство в кръстовището

Пътен знак Т13 Направление на пътя с предимство в кръстовището