(8)Пътен знак Т8 “Разстояние до пътен знак Б2”

(8)Пътен знак Т8 “Разстояние до пътен знак Б2”

Пътен знак Т8 “Разстояние до пътен знак Б2”