(7)Пътен знак Т7 “Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак”

(7)Пътен знак Т7 “Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак”

Пътен знак Т7 “Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак”