(5)Пътен знак Т5,1 “Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28”

(5)Пътен знак Т5,1 “Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28”

Пътен знак Т5,1 “Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28”