(4)Пътен знак Т4,1-4,2 “Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28”

(4)Пътен знак Т4,1-4,2 “Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28”

Пътен Знак Т4,1-4,2 “Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28”