Пътен знак Т-12 “Начин на паркиране на пътните превозни средства”

Пътен знак Т-12 “Начин на паркиране на пътните превозни средства”

Пътен знак Т12 “Начин на паркиране на пътните превозни средства”