Ж 1 Предварителен указател

Ж 1 Предварителен указател

Пътен знак Ж 1 Предварителен указател