Пътен знак Е 1 Медицински пункт

Пътен знак Е 1 Медицински пункт

Пътен знак Е1 Медицински пункт