Пътен знак Е 7,1 Бензиностанция

Пътен знак Е 7,1 Бензиностанция

Пътен знак Е-7,1 Бензиностанция