Пътен знак Е-22, максимални скорости на движение

Пътен знак Е-22, максимални скорости на движение