Пътен знак Е 2 Болница със звено за спешна медицинска помощ

Пътен знак Е 2 Болница със звено за спешна медицинска помощ

Пътен знак Е-2 Болница със звено за спешна медицинска помощ