Д13 Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак

Д13 Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак

Пътен знак Д13 Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак