Д12 Край на населеното място

Д12 Край на населеното място

Пътен знак Д12 Край на населеното място