Д11 Начало на населено място

Д11 Начало на населено място

Пътен знак Д11 Начало на населено място